Belasting: aangifte, toeslagen, aftrekposten & meer

Belasting vinden veel mensen toch best een lastig onderwerp. Maar wist je dat het erg belangrijk kan zijn om je erin te verdiepen? Door bijvoorbeeld elk jaar goed voorbereid de belastingaangifte in te vullen, kun je de eventuele zorgen die dit onderwerp met zich mee kan brengen flink verlagen. En kun je wellicht zelfs geld besparen! Wat is belangrijk om te weten? Waar moet je precies op letten? Op deze pagina vind je alles over belasting!

1. Wat is belasting?

Niemand vindt het fijn om belasting te moeten betalen. Waarom moet dit eigenlijk? Nou, de belasting die het volk betaalt, houdt het land draaiende. De overheid financiert er namelijk allerlei collectieve diensten en goederen mee. Denk aan hulpdiensten, uitkeringen, infrastructuur en subsidies. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook worden ingezet om de binnenlandse economie stabiel te houden. Er zijn verschillende soorten belastingen in Nederland, maar de omzetbelasting en loonbelasting vormen samen de grootste bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid.

1.1 Welke soorten belasting zijn er?

Dit zijn de vijf instanties die belasting heffen in Nederland, met een paar veelvoorkomende soorten belastingen:
 • Rijksoverheid
   • inkomstenbelasting
   • loonbelasting
   • erfbelasting
 • Provincies
   • motorrijtuigenbelasting
   • grondwaterheffing
 • Gemeenten
   • hondenbelasting
   • afvalstoffenheffing
   • rioolheffing
 • Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)
   • grondbelasting
   • toeristenbelasting
 • Waterschappen
   • watersysteemheffing
   • zuiveringsheffing

1.2 De Belastingdienst

De Belastingdienst bestaat al ruim 200 jaar, en int namens de Rijksoverheid belasting, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is de Belastingdienst ook verantwoordelijk voor onder andere het opsporen van belastingfraude en het uitbetalen van toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg.
Stel deze vraag direct en kosteloos in de chat

2. Inkomstenbelasting

Iedereen die in Nederland woont of inkomsten uit Nederland heeft, moet daarover belasting betalen. Deze inkomstenbelasting wordt gedaan via het aangifteformulier van de Belastingdienst. Dit formulier vind je online op Mijn Belastingdienst of in de App Aangifte. Je logt in met je DigiD.

2.1 Belastingaangifte doen

Een deel van het aangifteformulier wordt al voor je ingevuld door de Belastingdienst. Toch is het belangrijk dit altijd goed te controleren, aangezien er iets in de loop van het jaar veranderd kan zijn. De rest van het formulier vul je zelf in.De inkomstenbelasting is ingedeeld in drie categorieën of boxen:

 • Box 1- Werk en woning
 • Box 2- Aanmerkelijk belang
 • Box 3- Sparen en beleggen
Je vult je inkomen per box in. Of je belasting moet betalen of terugkrijgt, hangt af van de bron van je inkomsten en de hoogte daarvan. Wil jij weten welke inkomsten je per box moet optellen en wat je er vanaf kan trekken, lees dan ons handige overzicht. Binnen box 1, wordt het inkomen dat je verdient ook weer ondergebracht in verschillende boxen of schijven. Het belastingtarief verschilt per schijf. Box 1 had tot en met 2019 vier belastingschijven. Vanaf 2020 zijn er nog twee belastingschijven over.

infographic belastingschijven 2020 2019 2021

Ieder jaar worden er fiscale wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de belasting die jij betaalt of terugkrijgt. Houd de veranderingen bij de inkomstenbelasting 2019 en 2020 in de gaten om te weten waar je rekening mee moet houden en wat je kunt verwachten. Elk jaar worden er ook handmatige checks gedaan door belastinginspecteurs om te controleren of bepaalde zaken wel correct worden ingevuld. Lees hier op welke punten de Belastingdienst extra gaat letten bij de belastingaangifte over het jaar 2020.Om goed voorbereid aan de belastingaangifte te kunnen beginnen, hebben wij een lijstje met 7 praktische tips samengesteld.
Stel deze vragen direct en kosteloos in onze chat

2.2 Toeslagen

Voor sommige kosten kun je een tegemoetkoming krijgen in de vorm van een toeslag. De Belastingdienst keert de volgende toeslagen uit: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindopvangtoeslag en kindgebonden budget.De Belastingdienst kijkt onder andere naar je inkomen (van vorig jaar) om te bepalen of je recht hebt op toeslagen, en zo ja, hoe hoog die toeslagen zijn. Bij veranderingen in je inkomen, is het daarom van belang om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst, zodat je niet teveel of te weinig krijgt uitbetaald.

2.2.1 Zorgtoeslag

Aangezien het verplicht is om een zorgverzekering te hebben in Nederland, is er een bijdrage van de overheid beschikbaar om de zorgverzekering betaalbaar te houden: zorgtoeslag. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben, minstens 18 jaar oud zijn en mag zowel je inkomen als je vermogen niet te hoog zijn. Je kunt zorgtoeslag zelf online aanvragen op Mijn toeslagen. Lees hier hoe je slim omgaat met je zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Bekijk hier alle betaaldata van de zorgtoeslag.

2.2.2 Huurtoeslag

Huurtoeslag bestaat om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen in de huur. Om huurtoeslag te krijgen, moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Je inkomen en vermogen mag niet te hoog zijn, de huur mag niet te hoog of te laag zijn, en de woonruimte moet ook aan een aantal eisen voldoen. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van je inkomen en hoeveel huur je betaalt. Vind hier meer informatie over de voorwaarden, het aanvragen en stopzetten, en de precieze betaaldata van huurtoeslag.

2.3 Aftrekposten en (heffings)kortingen

Soms mag je kosten, die je moet maken als je bijvoorbeeld zorg nodig hebt of een huis koopt, aftrekken van je inkomen. Door deze aftrekposten wordt je inkomen dus lager, waardoor je minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt. Aftrekposten zijn meestal niet vooraf ingevuld. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om je hierin te verdiepen.Welke kosten mag je bij de belasting gebruiken als aftrekposten. Denk aan zorgkosten, kosten voor je eigen woning, schenkingen aan goede doelen. Ook je studieschuld kan aftrekbaar zijn.Naast aftrekposten zijn er ook nog heffingskortingen, zoals algemene heffingskorting, arbeidskorting en jonggehandicaptenkorting. De Algemene heffingskorting, dat ook wel aanrechtgeld of aanrechtsubsidie wordt genoemd, is een korting voor mensen die geen of nauwelijks geld verdienen maar wel een partner hebben met voldoende inkomen. Dit kan soms ook nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Stel deze vragen direct en kosteloos in de chat

2.4 Vakantiegeld

Nederlanders met werk of een uitkering ontvangen ieder jaar minimaal 8% van hun bruto jaarsalaris aan vakantiegeld of vakantietoeslag. Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?Vakantiegeld wordt belast alsof het bovenop je jaarinkomen komt. Hierdoor betaal je een percentage aan belasting, dat binnen de bijbehorende schijf valt. Bekijk hier de belastingschijven en de belastingpercentages om te berekenen hoeveel belasting je over je vakantiegeld betaalt.

3. Gemeentelijke belasting

Gemeenten halen een deel van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten, hondenbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing. De hoogte van gemeentelijke belastingen wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld, en kan daardoor per gemeente verschillen. Welke gemeentelijke belastingen je allemaal moet betalen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

3.1 Kwijtschelding

Maar wat gebeurt er als je de gemeentelijke belasting niet meer kunt betalen? In sommige gevallen is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen.4. Ondernemers en ZZP'ers

Als ondernemer krijg je op verschillende manieren te maken met de Belastingdienst. Allereerst is het belangrijk om na te gaan of je door de Belastingdienst ook daadwerkelijk als een ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt beschouwd. Dit wordt onder andere bepaald aan de winstgevendheid, je zelfstandigheid en je beschikking over kapitaal. Maar let op: ook als je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kun je wel een ondernemer voor de btw (omzetbelasting) zijn.Lees hier relevante feiten over de btw voor ondernemers, zoals mogelijke vrijstelling, wanneer je btw-aangifte moet doen en hoe je wellicht geld terug kunt krijgen. Hoe weet je van te voren hoeveel btw je moet betalen of terugkrijgen? Zorg dat je een administratie bijhoudt.

4.1 Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Ook kunnen zelfstandigen fiscaal slim pensioen opbouwen, door gebruik te maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). De FOR is een bedrag dat afgetrokken mag worden van de bruto winst. Hierdoor neemt het belastbaar inkomen af, dus betaal je per saldo ook minder belasting. Wij hebben de voorwaarden, voordelen en nadelen van de FOR voor je op een rij gezet.

5. Verandering van werk- of privésituatie

Veranderingen in je werk- of privésituatie kunnen mogelijk invloed hebben op je belastingaangifte. Weet jij wat automatisch wordt geregeld en wat je zelf moet doorgeven? Hieronder staan een aantal situaties beschreven die van invloed zijn op je belastingaangifte.

5.1 Je gaat met pensioen

Ben jij al bezig met je pensioen? Neem eens een kijkje op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die je jaarlijks ontvangt en vaak ook terug te vinden is in je digitale mijn-omgeving. Op je UPO staat onder andere de factor A vermeldt. Je factor A vertelt je hoeveel geld je opbouwt in één jaar voor je pensioen, en wordt daarom ook wel 'pensioenaangroei' genoemd. De factor A kun je gebruiken voor de belastingaangifte. Van de Belastingdienst mag je namelijk een bepaald bedrag gebruiken om pensioen op te bouwen. Dit heet de jaarruimte. Alles wat je aan premie betaalt binnen de jaarruimte, mag je afhalen van je inkomstenbelasting. De jaarruimte kun je berekenenmet behulp van je factor A.Als je met pensioen gaat, kan het voorkomen dat je twee inkomens krijgt: pensioen uit je werk en je AOW. Op welk bedrag laat je dan de loonheffingskorting toepassen?Belasting en pensioen kan wellicht ook verwarring opleveren als je bijvoorbeeld een tijd in het buitenland hebt gewerkt of gewoond. Als je pensioen uit het buitenland ontvangt, moet je hier dan belasting over betalen in Nederland of in het desbetreffende land of allebei? Dubbel belasting betalen hoeft gelukkig niet, maar het kan wel zo zijn dat je de belasting die je in het buitenland betaalt alsnog moet opgeven in Nederland.Bekijk ook ons pensioen totaaloverzicht!

5.2 Eigen woning

Ben je van plan om een huis of pand te kopen? Dan krijg je te maken met een WOZ-waarde Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de gemeente, en wordt vervolgens onder andere gebruikt om de hoogte van heffingen te bepalen. Daarnaast ziet de Belastingdienst het bezit van een eigen woning of pand als een soort 'inkomen'. Het bedrag dat je hiervoor moet opgeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting heet het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis.
Stel deze vraag direct en kosteloos in de chat

5.3 Scheiding

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan word je fiscale partners van elkaar. Hierdoor heeft scheiden ook invloed op je belastingzaken. Als jullie samen een koopwoning bezitten, moet je beslissen of jullie de woning verkopen of dat de één de ander uitkoopt. Spaargeld, schulden en bezittingen moeten worden verdeeld. Ook kun je bijvoorbeeld alimentatie gaan ontvangen na een scheiding. Dit kan allemaal gevolgen hebben voor je belastingaangifte en toeslagen. De Belastingdienst heeft een handige checklist gemaakt, zodat jij precies weet wat jij moet regelen.
Stel deze vraag direct en kosteloos in de chat

5.4 Overlijden

Wanneer iemand overlijdt, betaalt de overledene nog inkomstenbelasting over de periode in het lopende jaar waarin hij of zij leefde. Daarnaast moeten bijvoorbeeld nog lopende rekeningen (van de vaste lasten), begrafeniskosten en eventueel belastingschuld uit de erfenis betaald worden. Over (een deel van) de erfenis moet vervolgens door de erfgenamen waarschijnlijk nog erfbelasting worden betaald.
Stel deze vraag direct en kosteloos in de chat
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs